فرشته ای که روح را دررحم هامیگذارد

"ازان خاک خلق شده اید  وبه ان باز گردید بار دیگر از ان {شما را} بیرون می اوریم."(س طه ایه55)

با نطفه ای که در رحم است مخلوط کنند سپس ان ملائکه میگویند :

پروردگارا چه خلق کنیم؟(دختر یا پسر سالم یا ناسالم و...)خداوند انچه رامیخواهد به انها وحی میکند.

/ 0 نظر / 8 بازدید