# خدا

یا رسول الله!!! بِه نامِ خُداوندی  کِه داشتِنِ او جُبرانِ هَمهِ نِداشتِه هایِ مَن استمیسِتایَمَش چون لایِق سِتایِِش اِست.  اِمام حِسَن عِسگَری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید