نشان دادن انبوه بی شماری از ملائکه

انگاه حضرت فرمود : اگر نه این بود که میباید کارها به صورت عادی و طبیعی جریان یابد وپاداشرشکوه شهادت وجهاد در راه حق محفوظ بماند به وسیله ی این فرشتگان بادشمن جنگ می نمودم ولی خود میدانم که کربلا شهادتگاه من و اصحاب من است .جز پسرم علی(امام سجاد)هیچ کس زنده نخواهدماند.

/ 0 نظر / 11 بازدید