حضورملائکه نزد غذا

و به شیطان میگویند:ای فاسق بیرون روکه راهی برتونیست.وهنگامی که ازغذاخوردن دست میکشند و"الحمدا..."میگویند ان ملائکه الهی میگویند:اینان قومی هستن که خداوند به انان نعمت داده وانان شکران نعمت رابه جا میاورند ولی هنگامی که ذکررافراموش کنند ملائکه به شیطان میگویند:بروای فاسق نزدانان وهنگامی که به اسمان پروازمیکنند میگویند اینان قومی اند که خداوند متعال به انان نعمت داده ولی اینها پروردگارشان رافراموش کرده اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید