ثواب سجده شکر

فرشتگان میگویند:همه خیراتو خوبی ها.

بازخداوند میپرسد:دیگر چه چیز شایسته اوست؟

ملائک میگویند:پروردگارا ما چیز دیگری نمیدانیم .

خداوندمتعال میفرماید: به یقین ازاوقدردانی میکنم.همهانطوری که او شکر مرا به جا اورد و با فضل خودم به او رومیکنم ورحمتم را به او نشان میدهم.

/ 0 نظر / 14 بازدید