کلام شنیدنی از جبرئیل

پیامبر(ص) میفرمایند:درمعراج وقتی دراسمانها بودم به هرجارسیدم فرشتگان دسته دسته به دیدارم امدند واظهارشادی می کردند تااینکه به جایی رسیدیم که جبرئیل با جمعی ازفرشتگان به استقبالم امدند وباهم کمی به صحبت پرداختیم درانجا جبرئیل  سخن شنیدنی  به من گفت:ان اینکه اگر امت توبردوستی ومهرعلی (ع) یکی بودند و اتفاق نظر داشتندو خداوند خداوند متعال اتش جهنم را نمی افرید. 

/ 0 نظر / 6 بازدید