شفاعت بندگان

درقیامت فرشتگانی هستند کهبرای بندگان طلب بخشش وشفاعت میکنند. قران میفرمابد:"ودر قیامت چه بسیار فرشتگانی هستندکه شفاعتشان سودمند نیست مگر انکه خدابرای هرکس بخواهد وراضی باشداجازه دهد"  (س نجم ایه 26)

/ 1 نظر / 12 بازدید
helen

سلام سلام دوباره اومدم ولي تو يه بارم نيومدي وب خيلي خوبي دارين هم وبتون هم قالبتون خييييلي قشنگه[گل][فرشته][خنده][مغرور][خجالت][قلب][زبان][ماچ][لبخند][نیشخند][دست][هورا][تماس][وحشتناک][بغل][پلک]