سخن مومن با فرشته

ان فرشته گفت :من فرستاده ی حق تعالی به سوی توهستم و اوبرتو سلام میکند و به تو میگوید به یقین تو قصدمرا کرده ای و به من تکیه کرده ای  به یقین بهشت را برتو واجب کرده ام  و تورا از غضبم  واتش دوزخ رها نمودم.

/ 0 نظر / 9 بازدید