عقل همراه جبرعیل(ع)

جبرئیل به حیا ودین فرمود:بروید واورارهاکنید ان دو گفتند: ای جبرئیل به ماامرشده همواره باعقل باشیم ونمیتوانیم جداشویم .جبرئیل گفت: به یقین که عقل جایگاه شماست ورفت.

{هر کس عقل داشته باشد به یقین حیاودین هم خواهد داشت.}

/ 1 نظر / 11 بازدید
دست نوشته های عاشق

دوست عزیزم سلام.. خوشحال میشم دقایقی رو مهمون من باشی.. وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم .. °°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/__ بیا اینم وسیله حالا دیگه_\~~~~~~ ~~~~~/ _میتونی بهم سر بزنی _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸