محافظت ملائکه مسلح ازپدرپیامبر(ص)

وهب بن عبدمناف پدرامنه نیز دراین روزبه شکارامده بود،هنگامی که دید یهودیهاعبدالله را محاصره کردند،برای نجاتش به سوی انهاشتابید.

ناگهان پرده ازجلوی رویش کنار رفت و ملائکه مسلح فراوانی را مشاهده نمود که بااسلحه های مخصوص ییهودیها را ازاطراف عبدالله پراکنده میساختند.

ازدیدن این صحنه بسیار خوشحال شد وبه خانه ی عبدالمطلب امد و خواستار ازدواج امنه باعبدالله شد وازان پیوند،پیامبراکرم (ص) متولد گردید.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید